Terapia pedagogiczna i zajęciowa

Opis

Cel kursu

 Po ukończeniu kursu uzyskuje się przygotowanie do prowadzenia terapii indywidualnej oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu w zakresie terapii pedagogicznej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach.

Kurs na tym kierunku to koszt 3600 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 280 zł.

Dla kogo jest ten kurs? Profil kandydata

Ten kurs kwalifikacyjny adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych – absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. W wyjątkowych przypadkach, słuchaczami mogą być studenci tychże kierunków (w takim przypadku dokument ukończenia kursu wydaje się po przedłożeniu przez zainteresowanego dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Dodatkowe informacje

Warunki zaliczenia przedmiotów

Każdy z prowadzących dany przedmiot ustala indywidualnie warunki zaliczenia.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • uzyskanie zaliczeń z 3 egzaminów (egzaminy płatne po 50 zł)

Terminy zajęć

Po dwa zjazdy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach (9.00-18.30).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy

 

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 350 (w tym 60 godz. praktyk)

 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Seminarium dyplomowe

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 600 zł 3 raty x 1300 zł 15 rat x 280 zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: dr Krystyna Ostapiuk

dr Krystyna Ostapiuk
mgr Grzegorz Krumin
dr Iwona Jagoszewska
mgr Genowefa Surniak
Anna Pałęga
dr Jolanta Lipińska-Lokś,