Resocjalizacja i socjoterapia

Opis

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Absolwenci kierunku są kwalifikowanymi specjalistami resocjalizacji i socjoterapii.

Do kogo jest skierowany kurs? Profil kandydata

Kurs adresowany jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych ( licencjat lub magister). Wykładowcami są licencjonowani trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracownicy naukowi. Kurs daje kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej.

Dodatkowe informacje

Warunki zaliczenia przedmiotów

Każdy z prowadzących dany przedmiot ustala indywidualnie warunki zaliczenia.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • zdanie egzaminu końcowego

Terminy zajęć

Po dwa zjazdy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach (9.00-18.30).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy

 

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 375 (w tym 120 godzin praktyk)

 

Resocjalizacja:

 • Prawne zagadnienia resocjalizacji
 • Patologia społeczna
 • Psychologiczne podstawy resocjalizacji
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Warsztat efektywnej komunikacji
 • Metodyka resocjalizacyjna
 • Terapia pedagogiczna z resocjalizacji
 • Metodyczne podstawy socjoterapii
 • Trening umiejętności wychowawczych (możliwa jedna sesja wyjazdowa)
 • Profilaktyka społeczna
 • Readaptacja społeczna

Socjoterapia:

 • Trening interpersonalny
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztat radzenia sobie ze stresem
 • Praca z rodziną w ujęciu systemowym
 • Metodyczne podstawy w socjoterapii
 • Socjoterapia dzieci młodszym wieku szkolnym
 • Socjoterapia dla młodzieży
 • Wybrane zagadnienia z psychologii: rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i społecznej
 • Ewaluacja programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Etyka postępowania terapeutycznego
 • Zjawiska występujące w terapii indywidualnej i grupowej
 • Superwizje
 • Seminarium dyplomowe

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 600 zł  3 raty x 1300 zł 15 rat x 280zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Grzegorz Krumin

dr  hab. Mirosława Wawrzak
dr Krystyna Ostapiuk
dr Iwona Jagoszewska
dr Anna Mitręga
dr Jolanta Lipińska-Lokś