Przyroda i wychowanie do życia w rodzinie

Opis

Czym jest kierunek Przyroda i wychowanie do życia w rodzinie?

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu „Przyroda i Wychowanie do życia w rodzinie”.
Kursy kwalifikacyjne wyposażają w umiejętności praktyczne i kompetencje dydaktyczne, które efektywnie da się wykorzystać w praktyce zawodowej. Na tym kierunku uczestnicy rozszerzą i zaktualizują swoją wiedzę teoretyczną i metodyczną potrzebną nauczycielowi prowadzącemu przedmiot przyroda lub wychowanie do życia w rodzinie w różnych typach szkół.
Kursy kwalifikacyjne na tym kierunku trwają 3 semestry. Koszt ich ukończenia to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 300 zł miesięcznie (15 rat).

Dla kogo są te kursy? Profil kandydata

Jest to kurs kwalifikacyjny dedykowany osobom, które prowadzą lub zamierzają prowadzić zajęcia w tych dwóch dziedzinach nauczania i pragną poznać umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania, zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w tych dziedzinach.
Kierunkiem powinni być zainteresowani nauczyciele z wyższym wykształceniem oraz absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący nauczać drugiego przedmiotu.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Kuranci:

 • uczestniczą w zajęciach z profesjonalnym zespołem, który wykorzystuje ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące;
 • uzyskają wszechstronną wiedzę tematyczną w zakresie treści przyrodniczych w odniesieniu do podstawy programowej przedmiotu przyroda oraz wychowanie do życia w rodzinie;
 • poznają wychowawcze i społeczne aspekty edukacji zdrowotnej, ochrony środowiska oraz podstawową wiedzę przyrodniczą z zakresu biologii, geografii, fizyki i chemii oraz wychowania do życia w rodzinie.

Kursy mają charakter kwalifikacyjny. Ukończenie kursu będzie jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z takich przedmiotów, jak przyroda w szkole podstawowej oraz wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. ).

Jaki jest praktyczny charakter kursu?

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania takich przedmiotów, jak przyroda i wychowanie do życia w rodzinie.
Uczestnicy kursu posiądą wiedzę, która umożliwi im pracę w szkolnictwie na stanowisku nauczyciel przyrody i nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.
Absolwenci w sposób kompetentny będą mogli przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z zakresu przyrody i wychowania do życia w rodzinie.

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 460 (tym 120 godzin praktyki)

Przyroda

 • Ewolucja materii-ewolucja środowiska (18  godz.)
 • Biologia człowieka  (18  godz.)
 • Chemia w życiu codziennym  (12 godz.)
 • Podstawy fizyki  (12 godz.)
 • Nowe źródła energii (12 godz.)
 • Środowisko geograficzne – formy krajobrazu  (12 godz.)
 • Ziemia w Układzie Słonecznym  (9 godz.)
 • Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej  (6 godz.)
 • Edukacja prozdrowotna w praktyce szkolnej  (6 godz.)
 • Multimedia w nauczaniu przyrody  (9 godz.)
 • Dydaktyczne podstawy edukacji przyrodniczej  (60    godz.)

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka  (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia rozwoju psychoseksualnego (9 godz.)
 • Psychologia małżeństwa i rodziny (15 godz.)
 • Wybrane zagadnienia patologii życia małżeńskiego i rodzinnego (9 godz.)
 • Socjologia i etyka małżeństwa i rodziny  (12 godz.)
 • Wychowanie w rodzinie (12 godz.)
 • Podstawy seksuologii (9 godz.)
 • Trening komunikacji w rodzinie  (9 godz.)
 • Prawo małżeńskie i rodzinne  (9 godz.)
 • Dydaktyka  Wychowania do życia w rodzinie  (60 godz.)
 • Seminarium (10 godz.)
 • Praktyka (120 godz.)

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 900 zł 3 raty x 1400 zł 15 rat x 300zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Agnieszka Mrowiec

mgr Iwona Nowak 
mgr Agnieszka Kozyra
mgr Elżbieta Adryan
mgr Danuta Fesz-Grubiak