Przygotowanie pedagogiczne

Opis

Cel kursu

Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikowanych uprawnień nauczycielskich, czyli przygotowania pedagogicznego wymaganego przepisami oświatowymi. Przygotowanie nauczycieli polega na nabywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Po ukończeniu kursu uzyskuje się uprawnienia do nauczania w szkole.

Koszt studiów to 250 złotych miesięcznie (15 rat) lub 3200 zł (opłata jednorazowa).

Przygotowanie pedagogiczne – dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów wyższych uczelni, mających właściwe przygotowanie merytoryczne (również po studiach licencjackich), lecz pozbawionych kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych i zdania egzaminu końcowego

 

Dodatkowe informacje

Warunki zaliczenia przedmiotów

Każdy z prowadzących dany przedmiot ustala indywidualnie warunki zaliczenia.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • zdanie egzaminu końcowego

Terminy zajęć

Po dwa zjazdy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach (9.00-18.30).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy

 

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 445 (tym 150 godzin praktyki)

 • Psychologia procesów poznawczych,
 • Psychologia emocji i motywacji,
 • Psychologia emocji i motywacji,
 • Psychologia w sytuacjach edukacyjnych,
 • Komunikacja społeczna,
 • Współczesne problemy pedagogiki z elementami historii wychowania,
 • Projektowanie systemu kształcenia,
 • Prawo oświatowe,
 • Dydaktyka ogólna,
 • Metodyka przedmiotowa ( w zakresie wybranego przedmiotu )
 • Kultura słowa i emisji głosu,
 • Seminarium dyplomowe

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 200 zł 3 raty x 1200 zł 15 rat x 250zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: dr Krystyna Ostapiuk

Wiodący:

mgr Danuta Buczek
dr Adam Gurba
dr Krystyna Ostapiuk
dr Anna Mitręga 
dr Jolanta Lipińska-Lokś, 
dr Marek Lewandowski