Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze

Opis

Jaki jest cel kursu Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze?

Głównym celem kursu jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności związanych z różnymi aspektami kultury, zarówno w wymiarze teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym. Zalicza się do nich aktywne wprowadzanie dzieci i młodzieży w życie kulturalne, edukacja muzyczna i edukacja artystyczna.

Kurs kwalifikacyjny przygotowuje do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych oraz kulturalnych na II, III i IV etapie edukacyjnym. Absolwenci zdobywają formalne uprawnienia wymagane w szkołach publicznych do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze.

Opłata za kurs wynosi 3900 zł, którą można wpłacić jednorazowo lub rozłożyć na 15 wygodnych rat miesięcznych po 300 zł.

Dla kogo jest ten kurs? Profil kandydata

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze.

Adresatami są również: pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych, a także osoby pragnące pracować w takich placówkach. Dobrze, gdy osoby te interesuje plastyka, muzyka, życie kulturalne, edukacja muzyczna oraz ogólnie pojęta edukacja artystyczna.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Ukończenie kursu pozwala na zwiększenie swoich kompetencji w zakresie edukacji muzycznej oraz edukacji artystycznej. Ponadto przygotowują one do:

 • prowadzenia przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze;
 • poznania i praktycznego zastosowania współczesnych koncepcji pedagogicznych w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych i edukacji kulturalnej;
 • zdobycia umiejętności manualnych i poznania różnorodnych technik plastycznych;
 • rozwoju zmysłu artystycznego, muzycznego i wzrostu kreatywności;
 • poznania społecznej funkcji sztuki oraz praktycznych zasad organizacji przedsięwzięć artystycznych;
 • nabycia umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania uwzględniających interdyscyplinarność

Jakie kwalifikacje uzyska kursant?

Kursy mają charakter kwalifikacyjny, zgodny z wymogami Ministra Edukacji Narodowej. Umożliwiają prowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych oraz kulturalnych na II, III i IV etapie edukacyjnym.
Program kursów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 450 (tym 180 godzin praktyki)

SEMESTR I

 • Wstęp do wiedzy o sztuce (18 godz.)
 • Widzenie artystyczne malarstwo i rysunek (18 godz.)
 • Interpretacja wybranych dzieł muzycznych (12 godz.)
 • Psychologia i coaching twórczości (9 godz.)
 • Słowo i obraz. Nurty współczesnego kina i teatru (12 godz.)

SEMESTR II

 • Edukacja muzyczna – warsztat (39 godz.)
 • Widzenie artystyczne malarstwo i rysunek (12 godz.)
 • Zintegrowana edukacja artystyczna – projekty (6 godz.)
 • Analiza wybranych dzieł sztuki (12 godz.)
 • Organizacja przedsięwzięć artystycznych (6 godz.)
 • Warsztaty artystyczne (30 godz.)
 • Formy przestrzenne, rzeźba i ceramika (9 godz.)
 • Warsztat badacza kultury (12 godz.)

SEMESTR III

 • Zintegrowana edukacja artystyczna – projekty (15 godz.)
 • Warsztat badacza kultury (9 godz.)
 • Metodyka nauczania plastyki (12 godz.)
 • Metodyka nauczania muzyki (12 godz.)
 • Metodyka nauczania przedmiotu: wiedza o kulturze (12 godz.)
 • Społeczna funkcja sztuki (5 godz.)
 • Seminarium (10 godz.)

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 900 zł 3 raty x 1400 zł 15 rat x 300zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Daniela Tagowska

mgr Daniela Tagowska
prof. dr hab. Przemysław Pintal
mgr Paweł Ożga
mgr Sylwia Owczarek
dr Magdalena Fres
mgr Aleksandra Mazurek
Maciek Bączyk