Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Opis

Cel kursu

Ten kurs kwalifikacyjny nadaje specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach szkolnych ( świetlica szkolna, internat, bursa) i pozaszkolnych, placówkach wpierających takich jak: świetlice socjoterapeutyczne czy ogniska wychowawcze oraz w placówkach interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka).

Do kogo są skierowany jest kurs? Profil kandydata

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie dające uprawnienia nauczycielskie, a nie nadające kwalifikacji do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Dodatkowe informacje

Warunki zaliczenia przedmiotów

Każdy z prowadzących dany przedmiot ustala indywidualnie warunki zaliczenia.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • zdanie egzaminu końcowego

Terminy zajęć

Przewiduje się po 7 sesji zjazdowych w semestrze – zajęcia w soboty i niedziele (9.00-16.30).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 350 (w tym 60 godzin praktyk)

 • etyka zawodu,
 • psychologia rozwojowa,
 • pedagogika opiekuńcza,
 • wybrane elementy pedagogiki specjalnej
 • teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej,
 • aktywizujące metody pracy z uczniem,
 • wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej i logopedycznej,
 • elementy socjoterapii,
 • elementy psychoterapii,
 • tworzenie grupy poprzez zajęcia integracyjne,
 • profilaktyka uzależnień,
 • szkolne programy profilaktyczne
 • trening asertywności
 • podstawy doradztwa zawodowego,
 • specyfika pracy pedagoga szkolnego,
 • proseminarium dyplomowe

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 600 zł 3 raty x 1300 zł 15 rat x 280zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun mertoryczy kierunku: mgr Danuta Buczek

mgr Danuta Buczek
dr Krystyna Ostapiuk
dr Iwona Jagoszewska
mgr Grzegorz Krumin
dr Jolanta Lipińska-Lokś
prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek
mgr Maria Augustyn