Logopedia

Opis

Czym jest logopedia, zaburzenia mowy i inne zaburzenia rozwojowe?

Logopedia jest powiązana z takimi naukami, jak: medycyna, psychologia, pedagogika, lingwistyka. Ukończenie tego kursu nie tylko rozwinie wiadomości z tych kierunków, ale też umożliwi prowadzenie skutecznej terapii logopedycznej. Etiologia zaburzeń mowy, mechanizmy zaburzeń mowy, techniki terapii logopedycznej oraz rodzaje zaburzeń mowy to obszary, które nasi kursanci poznają w trakcie zajęć.

Kurs kwalifikacyjny z logopedii stanowi kompendium wiedzy oraz wyposaża w praktyczne umiejętności, które przydadzą się w kontakcie z pacjentem. Podczas zajęć uczymy posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz korzystania z najnowszych programów multimedialnych. Właśnie takich umiejętności wymaga skuteczna terapia logopedyczna.

Kursy kwalifikacyjne na kierunku „Logopedia” trwają 4 semestry. Po ich ukończeniu można starać się o pracę na takich stanowiskach, jak: logopeda na oddziale szpitalnym, logopeda w specjalistycznej poradni, logopeda szkolny i przedszkolny. Terapia logopedyczna może też być prowadzona w prywatnych gabinetach. Opłaty za kursy kwalifikacyjne wynoszą jedynie 330 zł za miesiąc nauki (20 rat).

Dla kogo jest ten kurs? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów studiów II stopnia, którzy ukończyli dowolne specjalności z obszaru nauk humanistycznych, kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, pedagogiki, psychologii, filologii, fizjoterapii.

Naszą ofertą edukacyjną mogą być również zainteresowane osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje do zawodu „logopeda ogólny”

Absolwenci kursu otrzymają pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia kursu, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych.

Nasza oferta edukacyjna spełnia standardy umożliwiające zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy, wydawanego przez Polski Związek Logopedów, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z wymogami Polskiego Związku Logopedów zapewniamy kształcenie na 4-semestralnych logopedycznych kursach kwalifikacyjnych w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

Po ukończeniu tego kursu:

 • poszerzysz wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki, lingwistyki. Informacji z tych obszarów wymaga każda terapia logopedyczna skierowana na zaburzenia mowy;
 • będziesz mógł/a ubiegać się o zatrudnienie w szeregu instytucji (odpowiednie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki terapeutyczne i resocjalizacyjne realizujące w swoich programach oddziaływania logopedyczne),
 • poprowadzisz terapię pedagogiczną w ramach prywatnej praktyki logopedycznej;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane ze stosowaniem specjalistycznych multimedialnych programów logopedycznych i aparatury potrzebnej w procesie terapii logopedycznej.

Praktyczny charakter kursu

Atutem naszych kursów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy logopedycznej.

Część zajęć realizowana jest w formie warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W ten sposób kursanci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę (diagnoza, formułowanie celów, dobór metod i form pracy, konstruowanie programów terapeutycznych dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem możliwości pacjenta).

Kluczowym aspektem zajęć jest analizowanie dynamiki zaburzeń mowy oraz stosowanie metod z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej. Absolwenci nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 610 (w tym 120 godzin praktyk)

Blok medyczny:

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego (9godz.)
 • Anatomia i budowa aparatu mowy (9godz.)
 • Podstawy psychiatrii i neurologii dla logopedów (18godz.)
 • Podstawy ortodoncji (9godz.)

Razem: 45 godz.

Blok psychologiczno-pedagogiczny:

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna (21 godz.)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej(18 godz.)
 • Podstawy terapii pedagogicznej(15 godz.)
 • Pedagogika zabawy (15 godz.)
 • Terapia rodzin dzieci z zaburzeniami mowy (15 godz.)
 • Logorytmika w terapii zaburzeń mowy (9 godz.)
 • Arteterapia w logopedii (9 godz.)
 • Techniki relaksacyjne w logopedii (9 godz.)

Blok obejmujący przedmioty dotyczące komunikacji i fonetyki:

 • Fonetyka i komunikacja językowa (41 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna (9 godz.)
 • Podstawowe techniki komunikacji alternatywnej (12 godz.)
 •  Emisja głosu (15 godz.)

Blok logopedyczny:

 • Wprowadzenie do logopedii (6 godz.)
 • Warsztat pracy logopedy (9 godz.)
 • Opóźniony rozwój mowy (9 godz.)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy przy rozszczepach (9 godz.)
 • Podstawy surdologopedii z elementami audiologii i foniatrii (24 godz.)
 • Jąkanie (15 godz.)
 • Afazja (18 godz.)
 • Dysartria (18 godz.)
 • Dyslalia (15 godz.)
 • Zaburzenia mowy osób upośledzonych umysłowo (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy w autyzmie (9 godz.)
 • Podstawy neurologopedii (12 godz.)
 • Diagnoza w logopedii (15 godz.)

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
6 200 zł 2 raty x 3100 zł

4 raty x 1600 zł

20 rat x 330zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy, terapeutów, praktyków zajmujących się na co dzień tematyka logopedii.

Opiekun naukowy kierunku: mgr Grzegorz Krumin

mgr Grzegorz Krumin
dr. hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek
dr Krystyna Ostapiuk
mgr Katarzyna Hermanowicz-Gurdak
dr Iwona Jagoszewska
mgr Marta Michalkiewicz
mgr Danuta Buczek