Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Opis

Cel kursu

Kurs przygotowuje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0-3. Dzięki niemu nabędziesz umiejętności językowe pozwalające na zdanie egzaminu FCE, uprawniającego do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 0-III. Ten kurs kwalifikacyjny umożliwia również rozwój umiejętności pedagogicznych.

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym – dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach, klasach 0-3 szkoły podstawowej (bez kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej). Ten kurs kwalifikacyjny jest kierowany również do absolwentów studiów filologicznych.

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 333

 • Blok filologiczny
  • wstęp do nauki o języku angielskim
  • elementy gramatyki opisowej i pedagogicznej języka angielskiego
  • wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych
  • wybrane zagadnienia z anglojęzycznej literatury dziecięcej
 • Blok pedagogiczno-metodyczny
  • wstęp do teorii akwizycji językowej
  • wybrane zagadnienia pedagogiki i psychologii dziecka
  • metodyka nauczania języka angielskiego dzieci
  • muzyka, gry i zabawy w kształceniu językowym dzieci
  • edukacja językowa w edukacji zintegrowanej
  • elementy prawa oświatowego
  • rozwój autonomii ucznia
  • technologia informacyjna w pracy z dziećmi
 • Blok praktycznej nauki języka angielskiego
  • fonetyka praktyczna
  • konwersacje
  • pisanie
  • gramatyka praktyczna
  • przygotowanie egzaminacyjne (do FCE)

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie kursu.

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 300 zł 3 raty x 1200 zł 15 rat x 250 zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Karolina Ciekot

Wiodący:

mgr Magdalena Miler
mgr Katarzyna Mochniak
mgr Karolina Cieko
mgr Katarzyna Załóg-Kociuga
mgr Bogumiła Kozakiewicz