Historia i wiedza o społeczeństwie

Opis

Historia i wiedza o społeczeństwie – dla kogo jest ten kurs?

Kierunek Historia i wiedza o społeczeństwie przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii oraz Wiedzy o społeczeństwie. Są to studia dla osób, które:

 • zamierzają zająć się prowadzeniem dydaktyki w tych dwóch dziedzinach i pragną zdobyć umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania;
 • chcą zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w kręgu tych zagadnień;
 • myślą o uzupełnieniu wiedzy o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu współczesnej myśli politycznej, systemów, zagadnień gospodarczych czy europejskich.

Studia można opłacić jednorazową wpłatą (3900 zł) lub wygodnym systemem ratalnym 15×300 zł.

Jakich spodziewać się korzyści z ukończenia tego kierunku?

Słuchacze będą mieli możliwość uaktualnienia oraz poszerzenia wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół.

Studia obejmują zajęcia merytoryczne oraz praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół, który wykorzystuje ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące studenta.

Ponadto absolwenci studiów:

 • będą posiadać ogólną wiedzę w zakresie historii i nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • będą rozumieli i potrafili wyjaśnić procesy historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze dokonujące się w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;

Jakie kwalifikacje zdobywa się po ukończeniu kursu?

Kursy mają charakter kwalifikacyjny. Ich ukończenie będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie ze wszelkimi prawnymi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego potwierdzające te uprawnienia.

Historia i Wiedza o społeczeństwie – praktyczny charakter kursu

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, która umożliwi im pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotu historia i społeczeństwo. W sposób kompetentny będą mogli przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy.

Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z zakresu: historia i wiedza o społeczeństwie.

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 500 (w tym 150 godzin praktyk)

Kierunek historia:

 • Cywilizacje starożytne (22 godz.)
 • Dydaktyka historii (60 godz.)
 • Elementy historii kultury i sztuki (12 godz.)
 • Historia historiografii (9 godz.)
 • Nowożytność (16 godz.)
 • Polska po roku 1981 (14 godz.)
 • Średniowiecze (19 godz.)
 • Wiek XIX (17 godz.)
 • Wiek XX (25 godz.)

Kierunek wiedza o społeczeństwie:

 • Demokracja w Rzeczpospolitej Polskiej (6 godz.)
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie (60 godz.)
 • Nieletni wobec prawa (10 godz.)
 • Organizacje międzynarodowe (6 godz.)
 • Prawa człowieka (20 godz.)
 • Rodzina (9 godz.)
 • Społeczna natura człowieka (9 godz.)
 • Społeczność lokalna i regionalna ( 6 godz.)
 • Szkoła i edukacja (12 godz.)
 • Środki masowego przekazu (3 godz.)
 • Udział obywatela w życiu publicznym  (5 godz.)
 • Wspólnoty narodowe, etniczne (4 godz.)
 • Seminarium ( 6 godz.)

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 900 zł  3 raty x 1400 zł 15 rat x 300zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Agnieszka Mrowiec

mgr Beata Pyrzyńska
mgr Andrzej Adryan
mgr Grażyna Grzegorczyk
mgr Danuta Fesz-Grubiak
mgr Przemysław Pacykowski
mgr Małgorzata Pacykowska