Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Opis

Cel kursu

Celem kursu jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy oraz uprawnień do prowadzenia zajęć w przedszkolu, oddziałach zerowych i w klasach 1-3.

Koszt kursu to 3 000 zł jednorazowa wpłata). Płatność może być również rozłożona na raty. Miesięczne opłaty wynoszą wówczas 250 zł (15 rat).

Dla kogo jest edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna? Profil kandydata

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Dodatkowe informacje

Warunki zaliczenia przedmiotów

Każdy z prowadzących dany przedmiot ustala indywidualnie warunki zaliczenia.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • zdanie egzaminu końcowego

Terminy zajęć

Przewiduje się 13 sesji zjazdowych po 18 godzin – soboty i niedziele (9.00-16.30).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy

 

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 450 (w tym 150 godz. praktyk)

 • Muzykoterapia
 • Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Prawne podstawy funkcjonowania oświaty, wprowadzenie w problematykę praw dziecka
 • Integralne wychowanie i nauczanie w przedszkolu
 • Podstawy logopedii
 • Metodyka pracy wychowawczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Kształcenie zintegrowane w klasach I-III
 • Dziecka zdolne
 • Diagnoza przedszkolna dziecka przed nauką szkolną
 • Praca z grupą
 • Edukacja matematyczna dziecka w systemie zintegrowanym
 • Edukacja środowiskowa i ekologiczna w systemie zintegrowanym
 • Edukacja w zakresie ekspresji twórczej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Metodyka zajęć muzyczno- ruchowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja zdrowotna w systemie zintegrowanym
 • Formy pracy z dzieckiem w wychowaniu przedszkolnym
 • Moduł: Współczesne
 • kierunki pedagogiki
 • Etyka
 • Dziecko nadpobudliwe metody pracy
 • Komunikacja interpersonalna z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ( elementy terapii pedagogicznej i psychologicznej)
 • Edukacja zdrowotna w systemie zintegrowanym
 • Podstawy nowatorstwa pedagogicznego
 • Model pracy zintegrowanej w edukacji wczesnoszkolnej
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Wykład monograficzny

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 000 zł 3 raty x 1100 zł 15 rat x 250 zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: dr Anna Mitręga

dr Krystyna Ostapiuk
mgr Danuta Buczek
dr Marek Lewandowski
mgr Ewa Bińczyk