Edukacja techniczna i informatyczna

Opis

Cel kursu

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką przedmiotów informatycznych, przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych, w tym technologii informacyjnej, jak również nauczenie praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.

Wykładowcami są nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi WSZ „Edukacja”, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dla kogo jest ten kurs? Profil kandydata

Na ten kurs kwalifikacyjny mogą być przyjmowane osoby, które mają ukończone studia wyższe zawodowe lub magisterskie o profilu zbliżonym (rozporządzenie MENiS w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Dodatkowe informacje

Warunki zaliczenia przedmiotów

Każdy z prowadzących dany przedmiot ustala indywidualnie warunki zaliczenia.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • zdanie egzaminu końcowego

Terminy zajęć

 • przewiduje się 20 sesji zjazdowych po 18 godzin (zakwaterowanie i wyżywienie opłacane przez uczestników we własnym zakresie)
 • zajęcia w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy

 

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 350 godzin +120 godzin praktyki

 • Wprowadzenie do informatyki technologii informacyjnej
 • Programowanie w Pascal’u
 • Podstawowe narzędzia office’a
 • Podstawy baz danych
 • Struktury danych
 • Programowanie w C, C++
 • Projektowanie baz danych przy pomocy Microsoft Access
 • Systemy operacyjne
 • Obliczenia komputerowe
 • Sieci lokalne
 • Programowanie obiektowe w języku Java
 • Sieci rozległe
 • Modelowanie i symulacja
 • Inżynieria oprogramowania
 • Programowanie internetowe i sieciowe
 • Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • Elementy analizy algorytmów

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie kursu.

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 900 zł  3 raty x 1400 zł 15 rat x 300zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr inż. Bogdan Kostecki

dr inż. Ewelina Sadowska
mgr inż. Bogdan Kostecki
dr inż. Ryszard Janas
mgr inż. Daniel Jabłoński