Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)

Opis

Czym jest oligofrenopedagogika?

Ten kurs nadaje kwalifikacje dla zawodu „pedagog specjalny”. Kursanci podczas nauki dowiedzą się jak podejmować skuteczne działania edukacyjne i rewalidacyjne w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Opłaty za kurs kwalifikacyjny wynoszą jedynie 250 zł za miesiąc nauki (15 rat) lub 3200zł (jednorazowa wpłata).

Dla kogo jest ten kurs? Profil kandydata

Kurs adresowany są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Zapraszamy osoby, które chcą podjąć pracę jako pedagog specjalny oraz nauczyciel wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Dodatkowe informacje

Warunki zaliczenia przedmiotów

Każdy z prowadzących dany przedmiot ustala indywidualnie warunki zaliczenia.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
 • uzyskanie zaliczeń z 5 egzaminów (egzaminy płatne po 50 zł.)
 • zdanie egzaminu końcowego

Terminy zajęć

Po dwa zjazdy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach (9.00-18.30).

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy

 

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 350

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Elementy pedagogiki leczniczej
 • Podstawy psychologii rewalidacji upośledzonych umysłowo,
 • Rewalidacja indywidualna
 • Techniki multimedialne w edukacji
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
 • Komunikacja społeczna
 • Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej
 • Metodyka nauczania języka polskiego
 • Metodyka nauczania matematyki
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Metodyka rewalidacji głębiej upośledzonych umysłowo
 • Seminarium dyplomowe

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 200 zł  3 raty x 1200 zł 15 rat x 250zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: dr Agnieszka Jędrzejowska

mgr Danuta Buczek
dr Krystyna Ostapiuk
dr Iwona Jagoszewska
dr Jolanta Lipińska-Lokś
dr Maciej Rosiński
prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek
mgr Grzegorz Krumin