Doradca zawodowy i coaching kariery

Opis

Czym jest doradztwo zawodowe, coaching i doradztwo kariery

Ten kurs otwiera nową ścieżkę kariery. Doradca zawodowy, coach kariery, czy specjalista wspierający rozwój pracowników w organizacji to zawody, do których przygotujemy Cię w 2 lub 3 semestry. Zajęcia poprowadzą doświadczeni doradcy zawodowi, coachowie, trenerzy i praktycy biznesu.

Nasza oferta edukacyjna odpowiada na zapotrzebowania rynku i organizacji, ale też umożliwia podjęcie pracy w oświacie. Ukończenie tego kierunku jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do pracy, np. jako szkolny doradca zawodowy.

Podczas zajęć nauczysz się:

 • czym jest profesjonalne doradztwo zawodowe i dowiedzą się jak je prowadzić,
 • rozróżniać indywidualne doradztwo zawodowe od grupowego,
 • tradycyjnych metod doradczych oraz będą stosować narzędzia coachingowe. Połączenie tych metod umożliwi prowadzenie prawdziwie efektywnych sesji z klientami.

W związku z możliwością otrzymania kwalifikacji szkolnego doradcy zawodowego, program zajęć został podzielony na dwie części – podstawową i dedykowaną przyszłym pracownikom oświaty.
1) Program podstawowy: zajęcia odbywają się przez dwa semestry – 230 godzin w tym 100 godzin praktyki. Studenci nabywają wszystkich umiejętności, które przydadzą im się w pracy z klientem indywidualnym, biznesowym i z grupą.
2) Program dla osób zainteresowanych pracą w oświacie: studenci którzy chcą uzyskać kwalifikacje wymagane w placówkach oświatowych kontynuują naukę na 3 semestrze, realizując ogółem 420 godzin zajęć, w tym 150 godzin praktyki. Treści programowe realizowane na trzecim semestrze studiów (dodatkowym dla nauczycieli) są ukierunkowane na doskonalenie kompetencji doradcy zawodowego w placówkach oświatowych.

Dla kogo jest ten kurs? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych (po ukończeniu I lub II stopnia studiów), zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z doradztwa zawodowego i coachingu.

Naszą ofertą edukacyjną może być również zainteresowany:

 • pracownik działu personalnego, firmy doradczej i szkoleniowej
 • pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy
 • pracownik instytucji dialogu społecznego, instytucji partnerstwa lokalnego
 • nauczyciel pragnący zdobyć kwalifikacje doradcy zawodowego.

Kim jest coach/doradca zawodowy?

To ktoś, kto z pewnością sprawdzi się jako:

 • coach kariery
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • doradca procesów HR-owych
 • tutor i mentor rozwoju
 • szkolny doradca zawodowy

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Z pewnością zdobędziesz nowy pożądany na rynku pracy zawód oraz rozwiniesz własne zdolności interpersonalne. Wykładowcy – doświadczeni praktycy – rozwiną Twoje talenty komunikacyjne i nauczą cię metod doradczych i coachingowych, które pozytywnie wpłyną na efektywność prowadzonych przez Ciebie sesji z klientami.

Absolwent tego kierunku nabędzie kwalifikacje, dzięki którym może:

 • prowadzić zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego we wszystkich typach szkół/placówek – w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i w szkołach dla dorosłych, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zatrudniających doradcę zawodowego (dotyczy się to absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i studiów podyplomowych);
 • zajmować stanowisko doradcy zawodowego w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych (absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych).

Praktyczny charakter kursów

Kursy mają charakter warsztatowy, zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z biznesem lub sektorem edukacyjnym.
Metody pracy: wykłady, warsztaty, ćwiczenia w grupach, projekt, case study, mini sesje doradcze, praca z narzędziami coachingowymi, mini sesje coachingowe, testy.

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 420 (tym 150 godzin praktyki)

I semestr 100 godz.+ 50 godz. praktyki

 • Wprowadzenie do poradnictwa zawodowego (10 godz.)
 • Poradnictwo zawodowe- teoria a praktyka (10 godz.)
 • Metody pracy doradcy zawodowego (20 godz.)
 • Psychologiczno- pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi i zagrożonymi utratą pracy (10 godz.)
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (10 godz.)
 • Rynek Pracy w Polsce i w Unii Europejskiej (10 godz.)
 • Prawo Pracy i inne ustawy związane z rynkiem pracy (10 godz.)
 • Pozyskiwane funduszu na programy poradnictwa zawodowego (10 godz.)
 • Metody rekrutacji i selekcji (10 godz.)
 • Praktyka- doradztwo zawodowe ( 50 godzin)

II semestr 130 godz.+ 50 godz. praktyki

 • Radzenie sobie ze stresem, zmianą, trening umiejętności podejmowania decyzji (10 godz.)
 • Rozwój pracowników wewnątrz organizacji (10 godzin)
 • Diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych (10h)
 • Autoprezentacja (10 godz.)
 • Podstawy coachingu (10 godz.)
 • Metody coachingu (30 godz.)
 • Kompetencja międzykulturowa doradcy zawodowego/kariery (10 godz.)
 • Komunikacja, motywacja i aktywizacja w pracy coacha (10 godz.)
 • Outplacement (10 godz.)
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania (10 godz.)
 • Superwizja (10 godz.)
 • Praktyka- doradztwo zawodowe (50 godzin)

III semestr 40 godz. +50 godz. praktyki

 • Narzędzia psychologiczne wykorzystywane w rozwoju edukacyjno-zawodowym (10 godz.)
 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego (20 godz.)
 • Planowanie edukacyjnej i zawodowej drogi ucznia (10 godz.)
 • Praktyka – doradztwo zawodowe (50 godz.)

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2009r.
Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie kursu.

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
2 semestry 3 800 zł lub 3 semestry 4 200 zł 2 raty x 2000 zł lub 3 raty x 1500 zł 10 rat x 420 zł lub 15 rat x 320 zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Katarzyna Winkowska

Wiodący:

mgr Barbara Górka
mgr Anna Pukacz- Górnikowska
mgr Beata Niedzballa
mgr Justyna Miazek