Biologia i geografia

Opis

Czym jest kierunek Biologia i Geografia?

Kurs kwalifikacyjny – „Biologia i Geografia” jest ofertą dydaktyczną kierowaną do nauczycieli, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu z biologii oraz geografii. Przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Nauczyciel uzyska merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania biologii i geografii. Ścieżka edukacyjna umożliwi absolwentom nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności, które wykorzystają w praktyce zawodowej.
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotów biologia oraz geografia zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jaki jest praktyczny charakter kursu?

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, co jest gwarancją uzyskania fachowej wiedzy oraz konkretnych umiejętności.
Ukończenie kursu umożliwi Słuchaczowi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela biologii i geografii.
Absolwent kursu uzyska rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą będzie potrafił wykorzystać w pracy w szkole. Zdobędzie umiejętność samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz integrować wiedzy z innymi dziedzinami nauki
Słuchacze będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z biologii i geografii.

Program i opłaty

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 470 godzin, w tym 120 praktyk

Biologia:

 • Biologia komórki (6 godzin)
 • Skład chemiczny organizmów (3 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – wirusy, bakterie, protisty, grzyby (12 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – rośliny (12 godzin)
 • Fizjologia roślina (6 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – zwierzęta bezkręgowe i kręgowe (16 godzin)
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka (28 godzin)
 • Genetyka i inżynieria genetyczna (10 godzin)
 • Podstawy ekologii oraz ochrony środowiska i przyrody (10 godzin)
 • Biologia ewolucyjna (6 godzin)
 • Fizjologia zwierząt (6 godzin)
 • Dydaktyka nauczania biologii (60 godzin)

Geografia:

 • Kartograficzne podstawy geografii (3 godziny)
 • Astronomiczne podstawy geografii (6 godzin)
 • Sfery powłoki ziemskiej (18 godzin)
 • Podstawy kształtowania i ochrony środowiska (2 godziny)
 • Geografia regionalna świata (35 godziny)
 • Geografia fizyczna Polski (5 godzin)
 • Geografia społeczno – gospodarcza Polski (14 godzin)
 • Zróżnicowanie regionalne Polski (4 godziny)
 • Ludność świata (10 godzin)
 • Zróżnicowanie gospodarcze świata (15 godzin)
 • Zasada zrównoważonego rozwoju (3 godziny)
 • Dydaktyka nauczania geografii (60 godzin)

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie kursu.

Opłaty

Opłata jednorazowa Opłata ratalna Opłaty miesięczne
3 900 zł  3 raty x 1400 zł 15 rat x 300zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Katarzyna Włażewska

mgr Katarzyna Włażewska
mgr Grażyna Pilarska
mgr Maria Grudniewska