Techniki coachingowe w pracy z uczniem i rodzicami

Opis

Cel kursu

Kurs zawiera merytoryczne i praktyczne aspekty pracy coacha w systemie edukacji. Istotą zajęć jest wzmocnienie umiejętności warsztatowych nauczycieli. Każde zajęcia będą skoncentrowane na poznaniu i opanowaniu nowych sposobów działania z wykorzystaniem technik coachingowych.

Wzmocnienie kompetencji osobistych i zawodowych nauczycieli wpłynie na dynamikę aktywności interpersonalnej, naturalną pewność siebie, prężność w bezpośrednich relacjach w społeczności szkolnej.

Doświadczenia w czasie zajęć pozwolą zyskać inspirację i mobilizację do poszukiwań optymalnych dla siebie wartości i projektów.

Refleksja nad przebiegiem pracy ułatwi poznanie sposobu percepcji, opracowywania i wykorzystywania danych z różnych źródeł, zachęci do motywującego bilansowania szans.

Interakcje grupowe będą bogatymi złożami informacji zwrotnych, także bonusem w ramach poznawania siebie.

Do kogo jest skierowany ten kurs?

Oferta przygotowana jest dla osób zainteresowanych budowaniem relacji opartych na współpracy – obecnych i przyszłych nauczycieli, wychowawców, terapeutów pedagogicznych i zajęciowych, logopedów, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, asystentów rodziny.

 

Jakie umiejętności nabywa uczestnik?

Kluczowym aspektem pracy na kursie będą techniki coachingowe wzbogacające metody pracy nauczyciela w różnych rolach zawodowych. Poznamy i zastosujemy w praktyce optymalne rozwiązania coachingowe dla procesu nauczania i wychowania.

Zakładamy, że uczestnicy mają wstępne przygotowanie z zakresu umiejętności interpersonalnych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów).

Termin kursu

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz online
 • umowa
 • zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych

Program i opłaty

Czas trwania

80 godzin

Program kursu

 1. Zagadnienie teoretyczne dotyczące autyzmu.
  • Czym jest autyzm?
  • Etiologia autyzmu.
  • Autyzm a zburzenia integracji sensorycznej.
  • Autyzm a Zespół Aspergera.
 2. Diagnoza autyzmu.
  • Diagnoza pedagogiczna.
  • Diagnoza pedagogiczna.
  • Diagnoza logopedyczna.
 3. Osoby z zaburzeniami za spektrum autyzmu a funkcjonowanie społeczne.
  • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym.
  • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w środowisku szkolnym.
 4. Komunikacja z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Rozwój mowy.
  • Komunikacja alternatywna.
 5. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Kiedy rozpocząć terapię?
  • Metody i techniki w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Metody wspomagające terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 6. Praca z rodzinami dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
  • Zachowania trudne – jak sobie z nimi radzić?

Opłaty

Opłata jednorazowa
1200 zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

dr Krystyna Ostapiuk 

mgr Danuta Buczek

dr Anna Mitręga