Kurs StART – kształtowanie umiejętności i trening zastępowania agresji dziecka

Opis

Jaki jest cel kursu?

Kurs StART – KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKA doskonali kompetencje prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z dziećmi. Pomaga kształtować klimat bezpieczeństwa w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

Jakie umiejętności nabywa uczestnik?

 • prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z uczniem
 • radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z zachowania uczniów
 • budowania partnerstwa z rodzicami uczniów.

Termin kursu

Rekrutacja trwa do zebrania się grupy 16 osób.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz online
 • umowa
 • zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych

Program i opłaty

Program szkolenia zawiera:

 • modelowanie umiejętności
 • ćwiczenie i trening umiejętności
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • trening transferu
 • kwestionariusze i formularze diagnozy umiejętności
 • planowanie treningu umiejętności w grupie uczniowskiej
 • kierowanie grupą
 • wzmacnianie motywacji
 • prezentowanie kroków umiejętności
 • prowadzenie ćwiczeń
 • wykonywanie umiejętności
 • rozwiązywanie trudności.

 

Szkolenie instruktorskie (facylitator StART) obejmuje 30 godzin warsztatowych i ćwiczeń. Warsztat kończy się zaświadczeniem z zaliczeniem. Uczestnicy, którzy chcą przeprowadzić praktykę instruktorską lub trenerską, po warsztacie uzupełniają wiedzę teoretyczną z podręcznika, przeprowadzają w czasie do 3 miesięcy co najmniej 10 godzin samodzielnego treningu StART z grupą dzieci oraz przedstawiają dokumentację praktyki do zaliczenia. W trakcie praktyki uczestnicy kursu mogą bez dodatkowych opłat korzystać z konsultacji (pocztą E-mail).

Cena kursu obejmuje: kurs, oraz opcjonalnie materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie do 30 dni po kursie, zaliczenie oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu.

 

Opłaty

Opłata jednorazowa
1290 zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

Ewa Joanna Morawska, mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, jest pedagogiem, jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Aggression Replacement Training (ART)® – Treningu Zastępowania Agresji. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Goldsteina (Syracuse University, NY) i dr Barrego Glicka. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych. Posiada doświadczenie nauczycielskie i pedagogiczne, w leczeniu uzależnień, jest autorką i realizatorką programów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Współautor programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”, współautor programów szkoleniowych Treningu ART dla grup zawodowych: nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służb mundurowych.