Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

Opis

Czym jest autyzm?

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju u dziecka. Oznacza to, że nieprawidłowości w rozwoju obserwuje się we wszystkich sferach. Pierwsze symptomy pojawiają się dość wcześnie, zawsze jednak są widoczne przed 3 r..ż. Diagnozuje się go również u młodzieży i osób dorosłych. Z uwagi na bardzo zróżnicowany charakter używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.

Autyzm powoduje zaburzenia w relacjach społecznych i kontaktu, trudności z podporządkowaniem się regułom. Większość dzieci autystycznych jest niemówiąca, nie komunikuje się gestem, mają problemy ze wskazywaniem, naśladowaniem. Nawet dobrze funkcjonujący autyści mają problemy z pragmatyką języka. Obserwuje się u nich zaburzenia zachowania. Skutki autyzmu dotykają całą rodzinę. Dlatego tak ważne jest szybkie zdiagnozowanie, umiejętne prowadzenie terapii i kompleksowe wspieranie rodzin

Do kogo jest skierowany ten kurs?

Kurs skierowany jest do pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, specjalistów prowadzących specjalistyczne usługi opiekuńcze, itp pragnących zgłębić swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu.

Jakie umiejętności nabywa uczestnik?

Uczestnik kursu zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Praktyczny charakter kursu

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów w niezbędną wiedzę dotyczącą dysleksji. Kurs gwarantuje nabycie praktycznych umiejętności, gwarantujących skuteczne przeprowadzenie diagnozy i terapii u osób z dysleksją, z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego na różnych etapach edukacji. Uczestnicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się.

Termin kursu

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz online
 • umowa
 • zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych

Program i opłaty

Czas trwania

80 godzin

Program kursu

 1. Zagadnienie teoretyczne dotyczące autyzmu.
  • Czym jest autyzm?
  • Etiologia autyzmu.
  • Autyzm a zburzenia integracji sensorycznej.
  • Autyzm a Zespół Aspergera.
 2. Diagnoza autyzmu.
  • Diagnoza pedagogiczna.
  • Diagnoza pedagogiczna.
  • Diagnoza logopedyczna.
 3. Osoby z zaburzeniami za spektrum autyzmu a funkcjonowanie społeczne.
  • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym.
  • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w środowisku szkolnym.
 4. Komunikacja z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Rozwój mowy.
  • Komunikacja alternatywna.
 5. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Kiedy rozpocząć terapię?
  • Metody i techniki w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Metody wspomagające terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 6. Praca z rodzinami dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
  • Zachowania trudne – jak sobie z nimi radzić?

Opłaty

Opłata jednorazowa
1200 zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

mgr Grzegorz Krumin 

dr Krystyna Ostapiuk

mgr Katarzyna Hermanowicz-Gurdak