Diagnoza i terapia dysleksji

Opis

Czym jest dyslekcja?

Dysleksja rozwojowa jest jednym z typów specyficznych trudności w uczeniu się. Trudności te objawiają się co najmniej w jednej dziedzinie edukacyjnej, najczęściej w czytaniu, pisaniu oraz matematyce, ale także w komunikacji. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczającą zdolność przetwarzania fonologicznego. Podłożem dysleksji mogą być zmiany genetyczne, czynniki biochemiczne, zdarzenia z okresu prenatalnego oraz wszystkie czynniki zakłócające w dość subtelny sposób prawidłowy rozwój i funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Dysleksja jest zaburzeniem około 8% populacji.

Do kogo jest skierowany ten kurs?

Kurs skierowany jest do pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysleksją

Jakie umiejętności nabywa uczestnik?

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w diagnozie i terapii osób z dysleksją.

Praktyczny charakter kursu

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów w niezbędną wiedzę dotyczącą dysleksji. Kurs gwarantuje nabycie praktycznych umiejętności, gwarantujących skuteczne przeprowadzenie diagnozy i terapii u osób z dysleksją, z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego na różnych etapach edukacji. Uczestnicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz online
  • umowa
  • zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych

Program i opłaty

Czas trwania

100 godzin

Opłaty

Opłata jednorazowa
1400 zł

Numer konta: 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194 (PKO BP)

Wykładowcy

mgr Grzegorz Krumin 

dr Krystyna Ostapiuk 

mgr Katarzyna Hermanowicz-Gurdak